Technologie Galwaniczne Sp. z o.o

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu.

Generalne Wykonawstwo (04.2019 – obecnie):
 • roboty ziemne i makroniwelacja (7000 m3)
 • stabilizacja gruntu pod platformy robocze (5000 m2)
 • roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe
 • dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej budynku biurowo-socjalnego, hali oraz ścian oddzielenia pożarowego
 • wykonanie elewacji i pokrycia dachowego
 • stolarka aluminiowa fasadowa
 • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (1800 m2)
 • wykonanie posadzki przemysłowej
 • wykonanie sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacja wodociągowa i gazowa) wraz z separatorem i zbiornikami retencyjnymi
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje wod-kan, gaz, CO
 • wykończenie wnętrz w stanie deweloperskim

Galeria