Plasteam Sp. z o.o. Łubna

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa: ~5400 m2
Powierzchnie utwardzone: ~6000 m2

Podwykonawstwo w zakresie (06.2017-12.2017):

  • roboty ziemne
  • podbudowa pod posadzkę przemysłową
  • roboty żelbetowe (fundamenty, stopy, ściany fundamentowe)
  • stan surowy otwarty budynku biurowego (600 m2)
  • montaż prefabrykatów żelbetowych
  • sieci zewnętrzne: drenaż, kanalizacja deszczowa brudna/czysta, kanalizacja sanitarna, zbiornik retencyjny prefabrykowany 200 m3
  • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (~6000 m2)

Galeria