MPK Łódź Sp. z o.o.

Budowa podstacji trakcyjnej wraz z modernizacją zasilania i zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa: 240 m2
Powierzchnie utwardzone: 700 m2

Podwykonawstwo w zakresie (03.2019 – obecnie):
  • elewacja w systemie ETICS z boniowaniem (500 m2)
  • pokrycie dachu wraz z orynnowaniem
  • tynkowanie ścian wewnętrznych
  • wykonanie torowisk pod transformatory oraz konstrukcji wsporczych pod rozdzielnice, prostowniki i szafy sterownicze
  • wykonanie podłogi podniesionej
  • wentylacja mechaniczna z czerpniami
  • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (600 m2)
  • zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem istniejącej podstacji trakcyjnej

Galeria