DIGIT-PACK Sp. z o.o. Żnin

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu.

Podwykonawstwo (05.2019 – 10.2019):
  • roboty ziemne i makroniwelacja (12200 m3)
  • stabilizacja gruntu pod platformy robocze oraz drogi (8000 m2)
  • roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe
  • montaż konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej hali
  • wykonanie elewacji
  • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (3500 m2)
  • wykonanie sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacja wodociągowa i gazowa) wraz z separatorem