PPHU CASMET-SYSTEM Łubna

Budowa hali produkcyjno-magazynwej

wraz z budynkiem biurowo-socjalnym wraz i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa: 3200 m2
Powierzchnie utwardzone: 3000 m2

Generalne Wykonawstwo (06.2018-04.2019):
  • roboty ziemneroboty żelbetowe (fundamenty, stopy, ściany fundamentowe, stropy)
  • stan surowy otwarty budynku biurowego (600 m2)
  • montaż obudowy hali
  • pokrycie dachowe z systemem pasm świetlnych
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • sieci zewnętrzne: drenaż, kanalizacja deszczowa brudna/czysta, kanalizacja sanitarna, zbiornik retencyjny prefabrykowany 200 m3, instalacja wodociągowa i gazowa
  • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (~3000 m2)
  • wykończenie wnętrz „pod klucz”

Galeria