Oferta

Roboty ziemne

Wykonujemy wszelkie roboty ziemne – od wykopów pod fundamenty poprzez duże wymiany gruntów, przygotowania platform roboczych pod palownice itp.

Dysponujemy innowacyjnym systemem 3D do pracy ze spycharką opartym na pracy z tachimetrem, który pozwala na automatyczne ustawianie lemiesza maszyny w odpowiedniej pozycji, co znacznie przyspiesza wykonanie zadanych płaszczyzn.

Posiadamy własne zaplecze logistyczne do transportu maszyn oraz park maszynowy pozwalający nam podjąć szereg wyzwań budowlanych.

Stabilizacje gruntów

Wykonujemy stabilizacje gruntów rodzimych lub nasypów budowlanych przy użyciu cementu lub innego spoiwa hydraulicznego.

Proces ten umożliwia ponowne zagospodarowanie gruntów, które w innym przypadku musiałyby zostać wymienione. Pozwala to także skrócić czas trwania procesu budowlanego poprzez częściowe uniezależnienie się od warunków atmosferycznych mogących powodować trudności przy prowadzeniu prac budowlanych.

Posiadamy własny stabilizator oraz rozścielacz do spoiwa.

Sieci zewnętrzne wod-kan

Wykonujemy sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych, kanalizacji technologicznych, sieci wody użytkowej oraz sieci wody na cele p.poż.

Realizujemy zbiorniki odparowujące, rozsączające podziemne i naziemne, retencyjne podziemne i naziemne, przepompownie ścieków sanitarnych lub wód deszczowych, regulatory przepływu.

W naszej ofercie znajduje się także wykonywanie wszelkiego rodzaju drenaży.

Dysponujemy własnymi brygadami oraz własnym sprzętem do wykonania sieci z wszelkiego materiału: PVC, PE, stal, żeliwo, kamionka.

Roboty drogowe

Wykonujemy roboty drogowe w pełnym zakresie począwszy od wykonania koryta poprzez wykonanie podbudowy i krawężników a zakończywszy na ułożeniu nawierzchni.

Specjalizujemy się w układaniu kostki betonowej wszelkiego rodzaju. Dysponujemy dwoma układarkami maszynowymi marki HYDROMAG, które pozwalają nam na układanie dużych powierzchni w krótkim czasie.Dzięki temu jesteśmy w stanie układać do 1000 m2 kostki dziennie.

Wykonujemy też wszelkiego rodzaju cieki powierzchniowe, odwodnienia liniowe oraz nawierzchnie niestandardowe.

Roboty fundamentowe

Wykonujemy wszelkie typy fundamentów poczynając od prostych ław i stóp fundamentowych do skomplikowanych fundamentów skrzyniowych. W naszej ofercie znajduje się też wykonawstwo wszelkich rodzajów ścian oporowych.

Posiadamy własne brygady oraz stale współpracujących podwykonawców. Roboty fundamentowe wykonujemy kompleksowo z własnych, jak również z powierzonych materiałów. Posiadamy własne systemy szalunkowe produkcji PERI.

Stany surowe

Wykonujemy stany surowe budynków kubaturowych w zakresach:

  • murowanie ścian
  • wykonanie trzpieni, słupów czy wieńców żelbetowych
  • wykonanie podciągów i wszelkiego rodzaju belek żelbetowych
  • wykonanie stropów monolitycznych, gęstożebrowych, prefabrykowanych
  • wykonanie klatek schodowych
  • montaż prefabrykatów betonowych

Generalne wykonawstwo

Wykonujemy inwestycje jako generalny wykonawca do stanu „pod klucz”, deweloperskiego lub innego zgodnego z oczekiwaniami Inwestora. Oferujemy Inwestorowi pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Współpracujemy z szeregiem projektantów, którzy dostosują projekt do indywidualnych potrzeb i wymagań Inwestora.