Schenker Sp. z o.o. Młochów

Budowa parkingu dla aut ciężarowych (06.2019-09.2019)

Powierzchnia utwardzeń: ~10000 m2

Generalne Wykonawstwo:
  • makroniwelacja terenu
  • stabilizacja gruntu rodzimego spoiwami hydraulicznymi
  • montaż prefabrykowanego odwodnienia liniowego (140 mb)
  • maszynowe układanie kostki betonowej
  • zagospodarowanie terenu

Galeria