ALUTEAM Polska Sp. z o.o. Biała Podlaska

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu.

Podwykonawstwo (09.2019 – obecnie):
  • roboty ziemne i makroniwelacja (26000 m3)
  • stabilizacja gruntu pod platformy robocze oraz drogi (9500 m2)
  • roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe
  • wykonanie fundamentów technologicznych pod maszyny i zbiorniki
  • montaż konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej hali oraz montaż prefabrykowanych ścian z dyli gazobetonowych
  • utwardzenia zewnętrzne z kostki betonowej (4500 m2)
  • wykonanie sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacja wodociągowa i gazowa) wraz z separatorem i przepompowniami